Disclaimer

vero unico is een merknaam van appsolute development en is verantwoordelijk voor deze website. appsolute development wordt in deze disclaimer ‘appsolute’ genoemd.

Beschikbaarheid en prijzen

Het aanbod is steeds vrijblijvend en geschiedt onder voorbehoud van tussentijdse wijzigingen. Alle vermeldingen op de website worden geacht te goeder trouw te zijn verstrekt en geschieden steeds onder voorbehoud van tussentijdse aanpassingen. appsolute is niet juridisch aansprakelijk voor kennelijke fouten en omissies op haar websites. Komt u nochtans iets tegen dat niet correct is, dan stellen wij uw reactie bijzonder op prijs.

Content

opgesteld op basis van gegevens van derden, waaronder maar niet uitsluitend informatie over toeristische trekpleisters en evenementen, alsmede gegevens van points of interest in de buurt van het vakantiehuis en informatie die expliciet door de huiseigenaar is aangedragen (zoals o.a. tips) aan onze samenwerkende partners. Zo nu en dan maken business partners gebruik van automatische vertalingsservices zoals Google Translate. appsolute draagt geen verantwoordelijkheid door dergelijke vertalingen. appsolute draagt geen verantwoordelijkheid voor de beschikbaarheid, correctheid en actualiteit van websites van derden waar naar gelinkt wordt vanaf deze website.

Technische beschikbaarheid

appsolute streeft naar een optimaal gebruik en bereikbaarheid van de website. Treft u een technische storing, dan tracht appsolute deze zo spoedig mogelijk te verhelpen.

Toepasselijkheid algemene voorwaarden

Op alle via deze website te huur aangeboden accommodaties zijn de Algemene Voorwaarden van onze business partners van toepassing. De inhoud van deze voorwaarden kunt u bekijken en/of downloaden op de site van onze business partners.

Bescherming intellectueel eigendom

Deze website alsmede de inhoud ervan zijn het intellectueel eigendom van appsolute en/of haar business partners. Voor reproductie en/of distributie, ongeacht het medium, al dan niet voor commerciële doeleinden, is voorafgaande schriftelijke toestemming van appsolute vereist. Als appsolute deze niet kan geven, omdat zij niet de rechthebbende is, dan zal appsolute u doorverwijzen naar de betreffende business partner. Het gebruik van de merknamen en beeldmerken van appsolute is niet toegestaan zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van appsolute.