Privacyverklaring

vero unico is een merknaam van appsolute development en is verantwoordelijk voor deze website. appsolute development wordt in deze privacyverklaring ‘appsolute’ genoemd. In deze privacyverklaring kunt u lezen welke persoonsgegevens wij van u als klant of gebruiker van onze websites verzamelen, hoe we ermee omgaan, wat uw rechten zijn en met welke partijen we samenwerken. Wij vinden het belangrijk dat onze dienstverlening betrouwbaar en transparant is. We gaan discreet en zorgvuldig met uw persoonsgegevens om en zorgen dat we daarbij voldoen aan toepasselijke wet- en regelgeving.

1. Verantwoordelijke

Dit is het privacybeleid van appsolute development, de verantwoordelijke voor de verwerking van uw persoonsgegevens voor het merk ‘vero unico’, de website en wanneer u contact met ons opneemt. Wanneer u voor het maken van een boeking gebruikt maakt van de website van onze business partner, is deze verantwoordelijk voor de persoonsgegevens die daar verwerkt worden.

2. Hoe gebruikt appsolute uw persoonsgegevens

In deze paragraaf vindt u informatie over de verschillende doeleinden waarvoor appsolute uw persoonsgegevens verwerkt, welke persoonsgegevens het betreft, wat de wettelijke grondslag is voor het gebruik en hoe lang de gegevens worden bewaard.

2.1 Afhandelen van aanvragen of boekingen

Wanneer u een boeking maakt of aanvraagt, dient u persoonlijke gegevens in te voeren. De verplichte gegevens die wij of onze business partner nodig hebben voor een boeking zijn uw naam, uw adres, uw emailadres, uw telefoonnummer, samenstelling van uw reisgezelschap, gegevens over de accommodatie, de verblijfsperiode, eventuele bijzondere voorzieningen en betalingsgegevens. Verder zijn er gegevens optioneel toe te voegen, zoals details over uw groepssamenstelling en, voor sommige landen, uw identificatietype en identificatienummer om te voldoen aan de wetgeving van land waar u naartoe reist. Deze informatie zal onze business partner vervolgens aan de betreffende overheid doorgeven en gebruiken wij of onze business partner voor geen enkel ander doel. Wij verwerken de informatie die u heeft ingevoerd of op een andere manier heeft verstrekt.

Door het doen van een aanvraag of door het maken van een boeking wordt u automatisch opgenomen in ons adressenbestand en die van onze business partner. Wij of onze business partner gebruiken uw gegevens om de status van uw reservering en betaling te communiceren, om de boeking voor u te maken, om u de nodige gegevens over uw verblijf toe te zenden en om u service berichten te sturen. Tevens gebruiken wij de boekingsgegevens en gegevens over aanvragen om, op geaggregeerd niveau, analyses te maken en rapportages te draaien ten behoeve van onze strategische en operationele bedrijfsvoering.

De persoonsgegevens die we in verband met uw aanvraag of boeking verwerken, bewaren we niet langer dan 7 jaar en dat is conform wettelijke bewaartermijnen.

2.2 Nieuwsbrief

Wanneer u zich via de website heeft opgegeven voor de nieuwsbrief, gebruiken wij het door u opgegeven e-mailadres om u deze nieuwsbrief te mailen. U wordt dan automatisch opgenomen in ons adressenbestand. Ook indien u een boeking heeft gemaakt ontvangt u onze nieuwsbrief, tenzij u aangeeft dat u dit niet wilt. Zo houden wij u graag op de hoogte van interessante aanbiedingen van onze producten en diensten.

Het sturen van de nieuwsbrief is ofwel om aan uw inschrijving te voldoen, dus noodzakelijk om de ontstane overeenkomst tussen u en onze business partner uit te voeren, of omdat het in appsolute’s of haar business partner’s gerechtvaardigd belang is om u te kunnen informeren over de diensten van appsolute of haar business partner. Tenzij uw e-mailadres ook voor een van de andere in deze Privacyverklaring genoemde doeleinden is verzameld of wordt gebruikt, anonimiseren wij uw e-mailadres direct nadat u zich heeft uitgeschreven voor de nieuwsbrief. Bewaren wij uw e-mailadres voor andere doeleinden, dan zorgen we er uiteraard wel voor dat u de nieuwsbrief niet meer ontvangt.

2.3 Beantwoorden van vragen of klachten en service mails

Vragen in verband met uw boeking, aanvraag of klachten over de accommodatie kunt u aan onze business partner stellen.

Voor technische of commerciële vragen of klachten over deze website kunt u gebruik maken van het contactformulier op deze website.

Uw persoonsgegevens worden in deze situaties door appsolute of haar business partner gebruikt om uw vragen af te handelen, opnieuw contact met u te kunnen opnemen en om overige benodigde actie in het kader van uw klacht of verzoek te kunnen ondernemen. Wij leggen vast op welke momenten wij via welk kanaal met u contact hadden, de reden van het contact en de betreffende inhoud van wat is besproken of de mails die zijn uitgewisseld.

De gegevens die appsolute of onze business partner van u opslaat, worden maximaal 7 jaar bewaard.

2.4 Bezoek aan en gebruik van deze website

Wanneer u onze website bezoekt, wordt een aantal gegevens van u automatisch geregistreerd op onze server, zoals welke webpagina’s u bezoekt, uw IP-adres (een uniek nummer dat automatisch aan uw computer wordt toegekend door uw internetprovider wanneer u het internet op gaat), de naam van uw computersysteem en type internetbrowser. Ook houden wij uw gebruik van de nieuwsbrief bij, zoals welke pagina’s u bekijkt en welke onderdelen u leest, om de inhoud van de nieuwsbrief verder aan uw interesses aan te passen.

De informatie over uw klik- en zoekgedrag en gedane aanvragen en boekingen stelt ons in staat om segmenten samen te stellen en u in een van deze segmenten in te delen. Segmenten zijn groepen van websitebezoekers of klanten op geaggregeerd niveau die een aantal gemeenschappelijke kenmerken hebben, zoals leeftijdsgroep, geslacht of regio. Deze gebruikt appsolute om de website aan te passen en om bijvoorbeeld de indeling voor u handiger te maken, volgorde van zoekresultaten te wijzigen, zichtbaarheid van bepaalde aanbiedingen te wijzigen en bepaalde pagina’s anders in te richten. Segmenten worden ook gebruikt voor het tonen van advertenties waarvan we denken dat die voor u relevant zijn op onze website, op de websites van derden en voor campagnes op onze website. Heeft u bijvoorbeeld meerdere keren een vakantiehuis in Italië geboekt met een privé-zwembad, dan zullen we u met name informatie tonen die voor u mogelijk interessant is, bijvoorbeeld over nieuwe huizen die via appsolute te huur zijn die ook in Italië zijn gelegen en een privé-zwembad hebben.

Gegevens over uw klik- en zoekgedrag en overige in verband met uw bezoek aan de website geregistreerde gegevens bewaren we 2 jaar.

2.5 Marketing

Uw gegevens over uw boekingen, uw zoekgedrag, uw instellingen op onze website, uw favorieten en onze communicatie met u, kunnen door appsolute of haar business partner worden gecombineerd. Al deze informatie stelt ons in staat om verschillende vormen van marketing te bedrijven, zoals via e-mail (nieuwsbrief), (on)geadresseerde post en banners en advertenties op websites, en om de verzonden of getoonde informatie zo relevant en interessant mogelijk voor u te maken. Wij meten de effectiviteit van al onze campagnes. U heeft altijd de mogelijkheid om u voor de nieuwsbrief weer uit te schrijven, aan te geven dat u geen commerciële post van ons wilt ontvangen en ook kunt u ten alle tijden bezwaar maken tegen het gebruik van uw persoonsgegevens voor direct-marketing doeleinden.

Het gebruik van al deze gegevens is voor appsolute noodzakelijk in het kader van haar gerechtvaardigd belang om websitebezoekers en klanten te kunnen informeren over nieuwe producten en diensten en om zo meer klanten te kunnen werven, klanten te kunnen behouden en de hoeveelheid boekingen te vergroten.

2.6 Onderhoud en optimalisatie website

Uw persoonsgegevens worden verder gebruikt om het gebruik van onze website en app en bijbehorende technologieën te analyseren, te onderhouden, om eventuele storingen op te lossen, de beschikbaarheid te verbeteren en te beveiligen tegen fraude (bijvoorbeeld wanneer meerdere malen geprobeerd wordt een boeking te doen, of indien er een boeking in strijd met onze algemene voorwaarden wordt gedaan).

3. Social media

U kunt ervoor kiezen om informatie van onze website via social media te delen, zoals Facebook, Twitter, Pinterest, Instagram, Google en YouTube. Dit betekent dat de gedeelde informatie, met naam en interesses, zichtbaar kunnen worden voor de bezoekers van uw persoonlijke pagina’s. appsolute raadt u aan de privacy verklaringen van de betreffende social media partijen goed te lezen. Deze zijn namelijk van toepassing op de verwerkingen van uw persoonsgegevens door deze partijen.

4. Cookies

Veel van de in deze Privacyverklaring genoemde informatie wordt door middel van cookies. Cookies zijn tekstbestandjes die uw device of browser opslaat wanneer u onze website bezoekt. appsolute gebruikt technieken zoals cookies en trackingpixels om uw bezoek te verbeteren. Bezoekt u onze website opnieuw, dan wordt uw device of browser herkend. Cookies worden ook gebruikt door ons en door derden om uw gepersonaliseerde advertenties te kunnen tonen. Waar nodig, wordt u altijd gevraagd om toestemming voor het plaatsen van deze cookies.

5. Bewaartermijn

Wij bewaren uw gegevens zo lang als nodig is voor de hiervoor genoemde doeleinden of om te voldoen aan wettelijke (bewaar)verplichtingen. In deze Privacyverklaring zijn de verschillende door appsolute gehanteerde bewaartermijnen opgenomen. Na het einde van de bewaartermijn zullen wij uw persoonsgegevens verwijderen of anonimiseren.

6. Derde partijen

Wij zullen uw persoonsgegevens alleen delen met derde partijen wanneer dit nodig is. Alleen wanneer appsolute hiertoe wettelijk verplicht is, worden persoonsgegevens verstrekt aan toezichthouders, opsporingsdiensten en fiscale autoriteiten. Wij wijzen u erop dat sommige van deze diensten verstrekkende bevoegdheden kunnen hebben, waarmee zij dergelijke verstrekkingen af kunnen dwingen.

7. Beveiliging

appsolute vindt een goede beveiliging van uw persoonsgegevens van groot belang. appsolute heeft daarom passende technische en organisatorische maatregelen getroffen om de persoonsgegevens tegen ongeautoriseerde of anderszins ongewenste toegang te beveiligen. Voor u is dit onder meer zichtbaar door het slotje dat in uw browser verschijnt bij het maken van een boeking

8. Rechten met betrekking tot persoonsgegevens

U heeft het recht uw volledige gegevens, zoals geregistreerd bij appsolute, in te zien en aan te (laten) passen, wanneer deze incorrect of incompleet zijn.

Indien u onze nieuwsbrief of direct mail niet langer wenst te ontvangen, meldt u zich dan eenvoudig hier af of via de website. Indien u tevens geen post wilt ontvangen, kunt u een schriftelijk verzoek via het contactformulier versturen.

Eenmaal gegeven toestemming voor het plaatsen van cookies, die onder meer voor marketing doeleinden worden gebruikt, zoals het tonen van gepersonaliseerde advertenties, kunt u via uw browserinstellingen weer intrekken. Eenmaal geplaatste cookies kunt u weer verwijderen. Houdt u er rekening mee dat een aantal functionaliteiten van de website dan niet meer goed werkt.

9. Contact opnemen met appsolute

Voor de uitoefening van uw rechten met betrekking tot uw persoonsgegevens kunt u contact opnemen met appsolute via het contactformulier op onze website. U kunt gevraagd worden een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. Ook voor overige vragen over ons gebruik van uw persoonsgegevens, deze Privacyverklaring of andere zaken met betrekking tot onze diensten of deze website kunt u vrijblijvend contact met ons opnemen. Uw vraag of opmerking wordt deskundig, vertrouwelijk en zo spoedig mogelijk behandeld.

Deze Privacyverklaring kan van tijd tot tijd worden geüpdate door appsolute. De aangepaste Privacyverklaring kunt u vinden op onze website met een duidelijke vermelding dat het om een nieuwe versie gaat.

Laatste wijziging: 15 september 2022